Uw declaraties gearchiveerd in SAP Business One en ElvyWeb

Oplossing: Factuurverwerking Declaratieverwerking Inkoopmanagement Contractregistratie Documentarchivering Koppeling: – selecteer – AccountView AFAS CASH eAccounting Exact Globe Exact Online iMUIS King Kleisteen Plan-de-CAMpagne SAP Business One SnelStart Unit4 Multivers (Online) Unit4 Wholesale Overige koppelingen.

Geïntegreerd met SAP Business One voor de MKB’er en Accountant

Oplossingen.
SAP Business One .
Maak het declaratieproces in uw organisatie doeltreffend en eenvoudig.
Dien gemakkelijk digitaal declaraties in met de Elvy App en laat deze door de juiste personen fiatteren.
Van bonnetjes en creditcarduitgaven tot kilometervergoedingen.

Lees hoe Elvy dit volledig geïntegreerd met SAP Business One kan realiseren

of laat u in een demonstratie verrassen door de mogelijkheden.
Hoe werkt declaratieverwerking met Elvy?.
Het proces stap voor stap Stap 1/5 Opmaken.
Stap 2/5 Indienen.
Stap 3/5 Fiatteren.
Stap 4/5 Uitbetalen.
Stap 5/5 Archiveren.
Alle vereiste gegevens aanleveren.
Met de Elvy App of via ElvyWeb kan een medewerker gemakkelijk zijn declaraties indienen door eenvoudig een foto van een bonnetje te maken, of te kiezen voor de declaratie van andere gemaakte kosten.
De gebruiker kan een keuze maken uit verschillende type declaraties.
Door een type te kiezen worden er standaard velden gevuld behorende bij dat type declaratie.
Denk bijvoorbeeld aan een vaste grootboekrekening voor parkeerkosten.
Als u meer informatie wilt opvragen aan de declarant dan kan dit ook verplicht worden gesteld.
Op de voorgrond geeft de gebruiker de gegevens in en op de achtergrond worden daarbij de juiste analytische waarden gevuld.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kostenplaats of project.

Digitaal indienen met de Elvy App of via ElvyWeb

Een declaratie kan direct worden ingediend ter fiattering of worden vastgehouden voor een bepaalde periode.
Zo is het mogelijk om eenmaal per maand alle declaraties automatisch in te dienen.
Tevens kunnen alle declaraties gedurende een evenement of project opgespaard worden en naderhand worden ingediend.
Goedkeuren, afkeuren, in behandeling nemen, om advies vragen en de audit trail .
Nadat de gebruiker de declaratie heeft ingediend wordt deze voorgelegd aan de juiste personen ter fiattering.
Elvy biedt uitgebreide fiatteringsmogelijkheden voor uw organisatie .

Het fiatteren is mogelijk met ElvyWeb of de Elvy App

De juiste fiatteurs kunnen worden bepaald op basis van bijvoorbeeld het type declaratie, het project of de kostenplaats.
Tijdens de fiattering is de voortgang voor alle betrokkenen te volgen.
De koppeling met uw financiële administratie .
Na de fiattering wordt de declaratie en alle bijbehorende documenten naar SAP Business One doorgezet en vrijgegeven voor betaling.
Het betaalproces wordt verder vanuit SAP Business One vormgegeven.
Een volledig en veilig archief.
De declaratie en de bijbehorende documenten worden zowel in uw financiële administratie, als in Elvy gearchiveerd.
Op deze manier is voor iedereen zijn eigen archief te raadplegen zonder expliciet toegang tot SAP Business One nodig te hebben.
Functionaliteiten en integratie.
Elvy biedt u controle, inzicht en efficiëntie met de vele functionaliteiten en de integratie met SAP Business One.
Maar hoe precies.
Bekijk hier de voordelen of laat ons het toelichten in een demonstratie.
Stel hier uw vraag > Declareren van bonnetjes, creditcarduitgaven en andere onkosten.
Declareren van bonnetjes, creditcarduitgaven en andere onkosten.

Met de Elvy App of via ElvyWeb kunnen medewerkers gemakkelijk al hun onkosten declareren

Of het nu gaat om een bonnetje of om een kilometervergoeding, Elvy biedt de oplossing.
Ook kosten die reeds met een creditcard zijn gemaakt kunnen eenvoudig verantwoord worden met de bijbehorende bonnetjes.
Uw declaraties gearchiveerd in SAP Business One en ElvyWeb.
Uw declaraties gearchiveerd in SAP Business One en ElvyWeb.
Zodra de declaratie als boeking wordt aangemaakt in SAP Business One, worden de betreffende declaratiedocumenten zoals bonnetjes bij de boeking gearchiveerd.
De archivering van de documenten voldoet volledig aan de digitale bewijslast zoals de belastingdienst dit heeft vastgesteld.
Bonnetjes en andere betaalbewijzen hoeven niet meer fysiek te worden bewaard.
Een bijkomend voordeel is dat u in de toekomst niet afhankelijk bent van Elvy voor het raadplegen van de bonnetjes.

Gemakkelijk uw documenten digitaliseren met de Elvy App

Gemakkelijk uw documenten digitaliseren met de Elvy App.
Met de Elvy App is het eenvoudig om een bonnetje of betaalbewijs te fotograferen en direct bij de declaratie te voegen.
Heeft u andere documenten die u graag als bijlage aan de declaratie toevoegt, dan is het ook mogelijk om dit via Elvy Web te doen.

Uitgebreide fiatteringsmogelijkheden via ElvyWeb of Elvy App

Uitgebreide fiatteringsmogelijkheden via ElvyWeb of Elvy App.
Fiatteren wordt eenvoudig gemaakt met Elvy.
Wanneer de declaratie is goedgekeurd, wordt deze direct doorgeboekt naar SAP Business One met het gearchiveerde document.
Fiatteurs worden automatisch op de hoogte gesteld van de declaraties die zij nog moeten behandelen.

Zowel via ElvyWeb als met de Elvy App is het mogelijk om te fiatteren

Als een declaratie langer dan gepland in omloop blijft, dan kunnen hier verschillende automatische acties op worden ondernomen.
De fiatteur en de administratie kunnen een reminder krijgen, waarna de gepaste actie kan worden genomen.
Aan de hand van de declaratiegegevens kan Elvy bepalen wie de declaratie dient te fiatteren.
Dit gebeurt op basis van bijvoorbeeld de medewerker of het gekoppelde project.
Door een waterdichte inrichting zorgt u ervoor dat er geen declaratie wordt uitbetaald zonder dat daar de juiste personen hun fiat voor hebben gegeven.

Alle SAP Business One velden binnen Elvy beschikbaar

Alle SAP Business One velden binnen Elvy beschikbaar.
De uitgebreide koppeling met SAP Business One zorgt ervoor dat u met Elvy op alle beschikbare velden kunt boeken.
Een volledig overzicht kunt u gemakkelijk terugvinden op de pagina Elvy Factuurverwerking i.c.m.
SAP Business One.
Audit trail – Controle op en inzicht in de declaraties in omloop.
Audit trail – Controle op en inzicht in de declaraties in omloop.
Om u het volledige inzicht te geven in de voortgang wordt er een ‘audit trail’ bijgehouden van elke declaratie.
U heeft daardoor op ieder moment een volledig overzicht van alle handelingen die door verschillende medewerkers bij een declaratie zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd dienen te worden.
Ervaar de kracht van Elvy Benieuwd naar de werking van Elvy in de praktijk?.
Demonstratie aanvragen Uw voordelen De kracht van Elvy.
Geen verkreukelde bonnetjes meer.
Volledig inzicht in uw financiële administratie.
Nooit meer declaraties kwijt.
Gegevens altijd correct.
Bespaar tijd en geld.
Geen verkreukelde bonnetjes meer.
Doordat de medewerker bonnetjes direct met de Elvy App kan digitaliseren blijft de kwaliteit behouden.
De medewerker kan de declaratie daarna direct opmaken of dit op een ander moment doen.
Hoe dan ook: de kwaliteit blijft optimaal.
Volledig inzicht in uw financiële administratie.
Door de real-time integratie worden declaraties direct na fiattering geboekt en gearchiveerd.
Tevens heeft u gedurende het gehele proces vanaf het indienen tot aan de verwerking volledig inzicht in alle handelingen die door verschillende medewerkers worden uitgevoerd.
Controle en inzicht.
Nooit meer declaraties kwijt.
Alle declaraties worden in Elvy opgeslagen en bij de boeking in SAP Business One gearchiveerd.
Tevens kunt u of de medewerker altijd de actuele status raadplegen.
Makkelijk terugvindbaar, nooit meer zoeken.
Gegevens altijd correct.
Met de door u vooraf vastgestelde richtlijnen voor het indienen van declaraties, voldoen deze altijd aan uw eisen.
Vervolgens zorgt de volledige integratie ervoor dat de declaraties altijd automatisch op de goede manier worden geboekt.
Bespaar tijd en geld.
Het geautomatiseerde proces geeft u i.p.v.
een invoerende, een controlerende functie.
U bespaart dus veel tijd.
Altijd het inzicht, altijd de controle, mét extra efficiëntie.
Veelgestelde vragen Wilt u meer weten?.
Stel je vraag Demonstratie aanvragen De realtime koppeling tussen Elvy en SAP Business One verloopt via de COMCal module of de API van SAP Business One.
Welke in uw situatie het beste kan worden ingezet wordt samen met u, uw systeembeheerder en uw SAP Business One leverancier besproken.
Elvy is beschikbaar in verschillende prijsmodellen.
Afhankelijk van uw situatie kan er gekozen worden voor een abonnementsmodel per maand of een eenmalige aanschafprijs met jaarlijkse onderhoudskosten.
Wij zijn graag transparant en vermelden onze prijzen dan ook op onze website.
U kunt hiervoor terecht op onze prijspagina.

Er bestaan twee mogelijkheden om Elvy gekoppeld aan SAP Business One in te zetten

Als u wenst Elvy op uw eigen serveromgeving te implementeren, zal Elvy moeten worden geïnstalleerd.
Hier hebben wij alle kennis voor in huis.
Mocht u gebruik willen maken van Elvy Online is het mogelijk de software in de Cloud af te nemen en hoeft de software niet apart te worden geïnstalleerd.
Bij beide implementaties zullen er werkzaamheden door ons worden verricht om de inrichting op uw wensen aan te laten sluiten en u z.s.m.
te laten profiteren van de efficiëntie van Elvy.
Tevens zijn wij van mening dat u niet optimaal van Elvy gebruik kan maken zonder een goede training te hebben gevolgd.
Deze verzorgen wij dan ook graag voor u.

Is er ook een samenwerking met mijn SAP Business One leverancier?

Is er ook een samenwerking met mijn SAP Business One leverancier?.

Elvy werkt nauw samen met veel SAP Business One leveranciers

Of uw leverancier ook een Elvy partner is kunt u bij ons navragen.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *